Het FrankrijkLoket
Praktisch advies & begeleiding in Frankrijk
Het voorlopig koopcontract is getekend, heb ik een bedenktijd?

Ja, u heeft een bedenktijd van tien dagen. Deze gaat in vanaf het moment dat u het voorlopig koopcontract (het compromis de vente) heeft getekend bij de notaris. Binnen deze tien dagen kunt u zich dus nog bedenken en alsnog van de koop afzien. Dit moet u per aangetekende brief aangeven, zodat u achteraf altijd kunt bewijzen dat u zich op tijd heeft teruggetrokken.

U moet de brief niet alleen aangetekend versturen, maar op het postkantoor speciaal vragen om aangetekende verzending met handtekening voor ontvangst. Gewoon aangetekend versturen is namelijk niet voldoende.  

En wanneer gaat de termijn lopen als ik het voorlopig koopcontract thuis gestuurd heb gekregen? Dan gaat de bedenktijd in vanaf het moment dat het voorlopig koopcontract, aangetekend, bij u wordt aangeboden. Er wordt dan gekeken naar de datum van de poststempel.

Na de bedenktijd kunt u alleen nog kosteloos onder de koop uit, als u zich kunt beroepen op een opschortende voorwaarde. 

Disclaimer